آژانس تبلیغاتی کارما

«کارما» معتقد است دنیای امروز دنیای ارتباطات وسیع ، ساده سازی پیچیدگی ها، چابکی و آمیختن ذکاوت و مهارت است. هدف ما تلفیق تجربه و تازگی در به کارگیری ابزار های روابط عمومی ، تبلیغات و بازاریابی برای ارتقای جایگاه کسب و کارهاست .
تجربه بیش از 20 سال حضور در فضای روابط عمومی و تبلیغات به ما آموخته است تعهد به کسب آگاهی و رشدی مداوم کلید در گنج مفید بودن است.
آرمان ما با الهام از《ساندرا استال》، ساخت روابط معنا دار به منظور دستیابی به اهدافی بزرگ تر است.
《 کارما 》در هر قدم رو به اوج، پایانی متفاوت را برای شما رقم می زند.

خدمات ما

ارائه بهترین تصویر از کارِ شما، با کارما  

همکاران ما

پروژه ها

قبلی
بعدی

مشتریان ما

ارتباط روابط عمومی و بازاریابی

ارتباط روابط عمومی و بازاریابی

مقاله فوق تاکیدی بر شباهت های روابط عمومی و بازاریابی و ارتباط در هم تنیده آنها با هم است. بازاریابی و روابط عمومی در نیمه

اینفلوئنسر مارکتینگ

قدرت اینفلوئنسر مارکتینگ

سوال اصلی این است : آیا اینفلوئنسر مارکتینگ ضرورت دارد ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که اینفلوئنسر مارکتینگ می تواند زمینه