روابط عمومی در سازمان

شناخت روابط عمومی در سازمان

رکن اصلی هنر و علوم اجتماعی در جامعه امروز، روابط عمومی است. علم روابط عمومی درون و بیرون یک دستگاه یا سازمان را به هم پیوند می دهد.

انجمن جهانی روابط عمومی نیز در این باره گفته است که:

بخشی از وظایف سازمان ها، روابط و اطلاعات عمومی گسترده در جهتی صحیح است. روابط عمومی عملی ممتد و مداوم است که به وسیله آن افراد یک سازمان می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی که در سازمان به آنها نیاز دارند را جلب کنند.

 

سازمان نیز سیستمی است که با دریافت اطلاعاتی مشترک از بیرون و درون دستگاه، هدفی مشترک را دنبال می کند.

حیات یک سازمان به حیات روابط آن گره خورده است و در دنیای ارتباطات امروز، روابط عمومی و شکل گیری راه صحیح ارتباطی با سازمان جزو اولویت های هر گستردگی در حیطه سازمان است.

روابط عمومی در ایران دارای قدمتی شصت ساله است. امروزه به شکل های الکترونیک و از طریق صفحات مجازی موجب سهولت بیشتر در ارائه و همچنین کسب اطلاعات شده است.

شرح وظایف روابط عمومی

برای دستیابی به جایگاه اصلی روابط عمومی و نوآوری و شناخت آن، بهتر است در ابتدا نیم نگاهی به وظایف آن در سازمان داشته باشیم.

جایگاه امروز روابط عمومی در نوک پیکان ترقی و پیشرفت هر سازمان قرار دارد. خوب است بدانید که علیرغم هزینه بر و زمان بر بودن اغلب فعالیت های این بخش، وجود این واحد در سازمان موجب پیشبینی آینده ای درست، شناخت رقبا و بازار و همچنین اطلاع از نیاز های مردم و بازار در جامعه می شود.

به اعتقاد اساتید بخش روابط عمومی، اعمال مدیریتی شایسته نیاز به اطلاعات و آگاهی به روز و تیم کارآمد در این بخش دارد.

 
 

عمده وظایف این بخش در سازمان به شرح زیر است:

  • انجام تحقیقات اجتماعی، افکار سنجی و پیوند نتایج آن به سازمان
  • تبلیغ، ترویج و ترغیب اشخاص
  • هماهنگی عوامل مشخص شده در سازمان
  • برقراری و شکل دهی راه ارتباطی بین سازمان ها و افراد مهم برای سازمان به نحوی که موجب دستیابی به اهداف سازمان شود.

جایگاه و اهمیت آن در سازمان

یکی از مقوله های مهم که در جذب و نگهداری مشتریان دارای اهمیت بسیار است به بخش روابط عمومی مرتبط است. ارزش مشتری سلاحی استراتژیک در نگهداری و کسب رضایت مشتری است بخش بسیاری از آن به بخش روابط اطلاعات و عمومی محول می گردد.

بخش روابط اطلاعات و عمومی سازمان با ارائه اطلاعات به مشتریان و سپس کسب اطلاعات از مشتریان و وارد کردن آنها به سازمان می تواند در جهت رفع نیاز مشتریان و ارائه خدماتی بهتر بکوشد. و این ارتباط سالم و پویا همان اهمیتی است که جایگاه آن در یک سازمان را مشخص می کند.

اهمیت روابط عمومی همچون پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبان می باشد. این جاده دو طرفه نیازمند سیاست، برنامه ها و عملکردهای سازمان است. که موجب دستیابی مخاطب و سازمان به اهدافشان شود.

در یک سازمان پویا هرچه شبکه توزیع اطلاعات، شبکه رفع تقاضا و ارائه خدمات طبق برنامه ریزی و منسجم تر فعالیت کند، مخاطب از وضعیت ارتباطی شکل گرفته و موارد دریافتی رضایت بیشتری خواهد داشت. و عموما به فکر ارتقا جایگاه خود در بین مشتریان آن سازمان خواهد بود.

مشاوره اجرا، پایش و ویرایش کلیه مسیرهای ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی