آژانس تبلیغاتی کارما

karma

advertising agency

ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری (CRM)

ارتباط با مشتری (CRM)معجزه ای برای رونق کسب و کارها

هر کسب و کاری برای کسب موفقیت و افزایش سودآوری به مشتریانی وفادار و دائمی نیاز دارد. مشتریان وفادار علاوه بر اینکه به صورت مستقیم بخشی از رونق اقتصادی کسب و کار را رقم می زنند، به صورت غیر مستقیم نیز برای کسب و کار تبلیغات و بازاریابی انجام می­دهند.  با توجه به مطالب ذکر شده، کسب رضایت مشتری و مشتری مداری آسانترین و در عین حال پیچیده ترین راه سودآوری است. بنابراین بر هر کسب و کاری واجب است که به بخش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) خود توجه ویژه ای داشته باشد.

وظیفه ی بخش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 

بخش مدیریت  ارتباط با مشتری (CRM) وظیفه برقراری تعامل دوجانبه بین کسب و کار و خریدار را بر عهده دارد. این تعامل موجب می شود که کسب و کار در جریان خواست، سلیقه و انتقادهای مشتری قرار گیرد. این امر نه تنها منجر به شکل گیری ایده های جدید برای کسب و کار می شود بلکه می تواند به برطرف شدن نقایص موجود نیز کمک کند. از طرف دیگر مطابق با علم رفتار شناسی، انسان ها اگر در امری حق رای و نظر داشته باشند، نسبت به آن امر وفادار و متعصب می شوند. بنابراین مطابق با این علم، توجه به نظر مشتری و اجرایی کردن آن می تواند هر مشتری را مشتاق به تکرار خرید خود کند. علاوه بر این آنها به مبلغانی برای کسب و کار تبدیل می شوند.

ارتباط با مشتری

مزایای ارتباط با مشتری

  • آگاهی یافتن از بهترین شیوه تبلیغات

  • بررسی عملکرد کارکنان با توجه به میزان رضایت مشتری

  • کشف علت افزایش و یا کاهش فروش یک محصول خاص

  • آشنایی با سلیقه مشتریان بازار هدف

  • کشف نقاط ضعف محصول و مرتفع کردن آن

  • آشنایی با تغییر سلیقه مشتریان هدف و آشنایی با خواست امروز آنها