آژانس تبلیغاتی کارما

karma

advertising agency

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار که به عنوان «تحقیقات بازاریابی» نیز شناخته می‌شود، فرآیند تعیین قابلیت دوام خدمات یا محصول جدید از طریق تحقیقاتی است که مستقیماً با مشتریان بالقوه انجام می‌شود. تحقیقات بازار به شرکت اجازه می دهد تا بازار هدف را کشف کند و نظرات و سایر بازخوردهای مصرف کنندگان را در مورد علاقه آنها به محصول یا خدمات دریافت کند.

 

این نوع تحقیقات می تواند در داخل، توسط خود شرکت یا توسط یک شرکت شخص ثالث که در تحقیقات بازار تخصص دارد، انجام شود. این موضوع  را می توان از طریق نظرسنجی، آزمایش محصول و گروه های متمرکز انجام داد. آزمودنی‌های قابل آزمایش معمولاً با نمونه‌های محصول صورت می‌گیرند. تحقیقات بازار یک جزء حیاتی در تحقیق و توسعه (R&D) یک محصول یا خدمات جدید است.