آژانس تبلیغاتی کارما

karma

advertising agency

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

اصول توسعه کسب و کار چیست؟

به عبارت ساده تر، توسعه کسب و کار را می توان به عنوان ایده ها، ابتکارات و فعالیت هایی که به بهبود کسب و کار کمک می کنند خلاصه کرد. این فرایند ها شامل افزایش درآمد، رشد از نظر گسترش کسب‌وکار، افزایش سودآوری با ایجاد مشارکت‌های استراتژیک و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک تجاری است.

فروش، ابتکارات استراتژیک، مشارکت های تجاری، توسعه بازار، گسترش کسب و کار، و بازاریابی – همه این زمینه ها در توسعه کسب و کار دخیل هستند اما اغلب با هم تلفیق می شوند و به اشتباه به شکل انفرادی به عنوان تنها عملکرد توسعه کسب و کار در نظر گرفته می شوند.