آژانس تبلیغاتی کارما

karma

advertising agency

روابط عمومی بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران چیست؟

به طور کلی، مدیریت بحران از 2 واژه مدیریت و بحران تشکیل شده است. مدیریت به معنای سازماندهی و بحران نیز به معنای آشفتگی یا نا آرامی می باشد. ترکیب این دو واژه و تشکیل یک مفهوم به نام مدیریت بحران، زمینه ساز تشکیل یک واژه مستقل شده است. این واژه به نام استراتژی مقابله با هرگونه نا آرامی و آشفتگی می باشد که توسط مدیران، سازماندهی می شود. این بحران می تواند هرگونه رویداد غیر منتظره ای از جانب مدیریت یا سازمان باشد. به عنوان مثال آب و هوای نامناسب و خسارت زدن به برخی از ماشین آلات سازمان، می تواند یک شاخه از مدیریت بحران باشد. همینطور آتش سوزی در بخشی از کارگاه و عدم فروش کالا های تولید شده، دیگر شاخه هایی از این مفهوم می باشند.

این مفهوم، دارای دسته بندی مختلف و انواع خاصی می باشد. این بحران ها می توانند در زمینه هایی مانند پرسنلی، سازمانی، طبیعی و … به وجود بیایند. در این هنگام، مدیریت باید به خوبی به شرایط واقف باشد و بتواند با مدیریت اصولی و درست، آن را سازماندهی کند.

مراحل مدیریت بحران

برای اینکه مدیران بتوانند بحران را مدیریت یا کنترل نمایند، باید از 4 مرحله ی اساسی بگذرند:

  • در اولین گام برای مدیریت بحران، باید مرحله پیشگیری و کاهش هرگونه اثرات بحران، اعمال شود.
  • در مرحله دوم، باید با برنامه ریزی های مدون و پویا، آمادگی برای مقابله با بحران شکل بگیرد.
  • در مرحله سوم، باید استراتژی ها و برنامه های لازم برای جلوگیری از انتشار آن صورت بگیرد.
  • سرانجام در مرحله آخر، باید فضایی مهیا شود تا بتواند شرایط سازمان را به حالت قبلی، تبدیل کرد.

کلام آخر

مدیریت بحران برای یک کسب و کار یا سازمان، بسیار حائز اهمیت می باشد؛ زیرا بحران باعث ایجاد مشکلات عدیده ای می شود. این مشکلات می توانند باعث سردرگمی، اخبار اشتباه، ایجاد اضطراب، ایجاد ترس و عدم توانایی در انجام فعالیت های روزمره شود. بنابراین باید به خوبی شیوه ی انجام آن را فرا گرفت و در مواقع ضروری، آن را انجام داد.